Visual Basic 6 – Metin Şifreleme kodları

Merhaba arkadaşlar.

Visual basic’e ilgisi olan arkadaşların kolaylıkla kodlayabilecegi bir metin şifreleme programının source kodlarını vermeyi planlıyorum. Öncelikle ne işe yarar bir not almanız gerekiyor ve birinin bunu görmesini istemiyorsanız bu programı kodlayıp direk dertten sıkıntıdan kurtulabilirsiniz şifresi olmadan metni açamazlar.

Alana eklenecekler;

3 Textbox , 2 Buton koyalım.
1. Textbox şifrelenecek metin.
2. Textbox şifrelenen metin.
3. Textbox şifresi çözülen metin.
1. Buton Şifrele butonu.
2. Buton Çöz butonu.

Kod alanına geçip yapıştırın ;
Private Sub Command1_Click()
Text2 = Kodla(Text1)
End Sub
Function Kodla(kelime As String)
For i = 1 To Len(kelime)
g = Mid(kelime, i, 1)
a = Asc(g)
b = a + 10
If b > 255 Then b = b – 255
Mid(kelime, i, 1) = Chr(b)
Next i
Kodla = kelime
End Function
Function coz(kelime As String)
For i = 1 To Len(kelime)
g = Mid(kelime, i, 1)
a = Asc(g)
b = a – 10
If b < 0 Then b = b + 255
Mid(kelime, i, 1) = Chr(b)
Next i
coz = kelime
End Function
Private Sub Command2_Click()
Text3 = coz(Text2)
End Sub

Share your thoughts